رییس اتاق بازرگانی بندرعباس، گفت: در پی درخواست اتاق بازرگانی بندرعباس به صندوق توسعه ضمانت صادرات ایران برای وگذاری مجوز کارگزاری، این صندوق با توجه به اینکه 60 درصد از صادرات و واردات از استان هرمزگان صورت می پذیرد، با واگذاری مجوز مذکور به اتاق بازرگانی بندرعباس موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، محمدرضا صفا در این رابطه اظهار داشت: با توجه به افزایش ریسک های سیاسی و تجاری در مراودات بین المللی که می تواند منافع صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای هدف صادراتی در معرض خطر قرار دهد و نظر به نقش موثر و بی بدیل اتاق های بازرگانی در تعامل با صادرکنندگان و فعالین اقتصادی، صندوق توسعه ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها موسسه بیمه اعتبار صادراتی ایران، در نظر دارد تا با ارائه پوشش های بیمه ای و ضمانتی مسیر امنی را برای توسعه و گسترش صادرات کالا و خدمات ایرانی فراهم نماید.

وی بیان داشت: اتاق های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و متولی مطالبات صادرکنندگان و فعالین اقتصادی می تواند در این حوزه به عنوان یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره تکمیل خدمات صادراتی نقش آفرینی نمایند و با ایجاد یک بستر الکترونیکی و زیرساخت مناسب و با تعامل دوسویه، محیطی فراهم نمایند تا اعضا صادرکننده اتاق ضمن آَشنایی با خدمات و محصولات صندوق ضمانت صادرات ایران، بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ارسال درخواست و اسناد مورد نیاز خود به صندوق اقدام نموده و از حمایت های ویزه صادرات بهره مند شوند.

صفا بیان داشت: بررسی چالش ها و رفع مشکلات صادراتی و طراحی خدمات مورد نیاز صادرکنندگان از سوی صندوق از دیگر مزایای این تعامل دوسویه خواهد بود، مضاف بر آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس به عنوان کارگزار صندوق ضمانت صادرات ایران نقش محوری و کارکردی خود را در ارائه خدمات حمایتی به جامعه صادرکنندگان تقویت خواهد نمود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس بیان داشت: حمایت از صادرکنندگان و بازرگانان از وظایف اصلی اتاق بازرگانی بندرعباس است و ایجاد رویه برای شتابدهی صادرات اولویت نخست ماست.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا