جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی قشم برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، جلسه مجمع عمومی سال مالی‌ ۱۳۹۸، با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اعضای هیات مدیره، معاونین سازمان، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیریت‌های حسابرسی داخلی و امور مجامع و امور مالی سازمان منطقه آزاد قشم تشکیل شد.
در این جلسه صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در  ۲۹ اسفندماه ‌۱۳۹۸ مورد بررسی و تأیید کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت.
در این نشست، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن قرائت گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد قشم، صورت های مالی و عملکرد سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار دادند.
گفتنی است، جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی قشم برای سال مالی ۲۹ اسفندماه ‌۱۳۹۸ پنجم اسفندماه ۱۳۹۹ در تهران برگزار شد.