اعضای جامعه حمل و نقل بندرعباس برای کمک به بحران زدگان سیلگاوبندی فراخوان کمپین انسان دوستانه و مسئولیت اجتماعی #کیلومتر۴۰۰ دادند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، شهرک حمل و نقل و لجستیک بندرعباس با همراهی دو انجمن صنفی رانندگان و شرکت های حمل و‌ نقل، در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی صنعت حمل و‌نقل جاده ای هرمزگان و از نخستین ساعات رسانه ای شدن خبر بحران سیل در گاوبندی/ مرکز شهرستان پارسیان ( دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰)، در تکاپو است تا با ایجاد یک جنبش انسان دوستانه، کمک های نقدی و همچنین اقلام حیاتی مورد نیاز مردم سیل زده غربی ترین منطقه استان هرمزگان را تامین کند و با راه اندازی کاروان کمک های بخش خصوصی برای تأمین لجستیک زندگی این گروه از هموطنان خطه ساحلی جنوب ایران، وارد عمل شوند. 

در همین راستا، کمپین انسان دوستانه ای با شعار «کیلومتر ۴۰۰؛ خیلی دور، خیلی نزدیک» در محل دبیرخانه نخستین سمپوزیوم ملی حمل و‌نقل و لجستیک ایران به صورت اضطراری آغاز بکار کرده است.

نخستین سمپوزیوم ملی حمل و نقل و لجستیک ایران با شعار محوری «۴۰۰ در ۱۴۰۰»( پاسداشت چهارصدمین سالگرد بنیانگذاری بندرعباس به عنوان شهر کانونی حمل و نقل ایران عصر صفوی و شکل گیری بندر لجستیکی «عباسیه») هفته نخست بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با حضور مقامات بلندپایه کشوری، استانی و مدیران ارشد شرکت های بخش خصوصی به میزبانی بندرعباس- پایتخت حمل و نقل چندوجهی و لجستیک ایران – برگزار می شود.

از جمله رویدادهای ملی و فراگیر هم خانواده این سمپوزیوم علمی- صنعتی که با هدف  برندسازی ملی بندرعباس و نقش آفرینی بیشتر صنعت حمل و نقل و زنجیره تامین در پروژه های مسئولیت اجتماعی طراحی و ایده پردازی شده، جشنواره ۳۶۰ درجه فرهنگی، گردشگری، هنری و رسانه ای «لاتیدان» است که به مدت ۱۲۰ روز از دهم دی ماه ۱۴۰۰ تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ در مرکز جغرافیای تاریخی تمدن ساحلی استان هرمزگان برگزار می شود.

 شعار محوری این جشنواره ملی، «لاتیدان منفی مثبت یک» است که با احیا و شکوفایی اقتصادی منطقه تاریخی پیرامون پل لاتیدان و برندسازی جاده ادویه«بندرعباس-لارستان-شیراز-اصفهان»، یک تن جوان بیکار یا جویای کار عضو جامعه محلی مرکز هرمزگان، از چرخه مشاغل غیررسمی حذف شده و دست کم، یک تن دیگر نیز زیر چتر بزرگ صنعت حمل و نقل، زنجیره تامین کالا و گردشگری پایدار قرار می گیرد.

گفتنی است،  فاصله کانون مرکزی سیل گاوبندی تا شهرک حمل و نقل و لجستیک بندرعباس، دقیقا ۴۰۰ کیلومتر است.

انتهای پیام