معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از رصد و کنترل مصرف برق مشترکین پرمصرف برای ایجاد تعادل در بار شبکه برق رسانی خبر داد.

مهرداد حاجی زاده افزود : در حال حاضر بسیاری از مشترکین کشاورزی و صنعتی دارای کنتور هوشمند هستند که مصرف برق آنها بصورت آنلاین رصد می شود. مشترکانی که بیش از الگوی مجاز مصرف کنند در ابتدا اخطار قطع دریافت می کنند که در صورت ادامه روند مصرف و عدم توجه به اخطارها ، برق آنها قطع می شود.

به گفته وی ، در روزهای گذشته واحدهای صنعتی و ادارات که در ساعات اوج بار بدون توجه به اخطارها مصرف برق بسیار زیادی داشتند برق آنها قطع شده است.

حاجی زاده در ادامه گفت : مدیریت مصرف برق از سمت مشترکین یکی از راهکارهای مهم برای تامین برق در ساعات اوج بار شبکه است. باتوجه به اینکه بخش عمده مشترکین برق استان را خانگی ها تشکیل می دهند این مشترکین نقش تعیین کننده ای در کاهش پیک بار شبکه دارند اگر مشترکین در ساعات بعد از ظهر که بار شبکه به اوج خود می رسد ، کولرهای اضافه را خاموش کنند و استفاده از سایر لوازم پرمصرف را به ساعات صبح منتقل کنند بار شبکه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و از  خاموشی ها کاسته خواهد شد.

وی همچنین از واحدهای صنعتی خواست ، ساعات کاری خود را بگونه ای تنظیم کنند که در اوقات بعداز ظهر از برق کمتری مصرف کنند. مشترکان صنعتی در صورت تمایل به استفاده از مزایای کاهش مصرف برق می توانند با انعقاد تفاهم نامه با شرکت توزیع نیروی برق از پاداش کاهش مصرف بهره مند شوند.