نتایج کلی انتخابات شورای اسلامی شهر بندرعباس منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ در آگهی نتیجه انتخابات منتشر شده توسط فرمانداری بندرعباس آمده است:

۱ -خانم فاطمه جراره نام پدریوسف دارای ۲۲۳۹۰ رأی
۲ -آقای احمد کناری نژاد نام پدرعیسی دارای ۱۵۰۸۰ رأی
۳ -آقای یعقوب دبیری نژاد نام پدرایوب دارای ۱۲۳۶۵ رأی
۴ -آقای احمد عامری سیاهوئی نام پدرمراد دارای ۱۱۵۶۴ رأی
۵ -آقای حسن سالاری نام پدرمحمد دارای ۱۱۲۲۸ رأی
۶ -آقای عیسی عباسی تمبانوئی نام پدرحسن دارای ۱۱۰۱۹ رأی
۷ -آقای سیدمحمدرضا موسوی نام پدرسیداحمد دارای ۹۳۴۲ رأی
۸ -آقای عبدالرضا حیدری سراحی نام پدرمصطفى دارای ۹۱۱۰ رأی
۹ -خانم فریده عامری سیاهوئی نام پدراسحق دارای ۸۹۳۸ رأی
۱۰ -آقای اسماعیل بواشه نام پدرحیدر دارای ۸۷۹۴ رأی
۱۱ -آقای اسمعیل رئیسی حسن لنگی نام پدرداداله دارای ۸۷۸۲ رأی
۱۲ -آقای مصیب نظری رودان نام پدرالهداد دارای ۸۳۳۸ رأی
۱۳ -آقای حسین مینا نام پدرمحمد دارای ۸۰۲۷ رأی
۱۴ -آقای محمد رئیسی چاهستانی نام پدرعباس دارای ۷۶۴۴ رأی
۱۵ -خانم زهرا مرادی شهدادی نام پدراسدالله دارای ۷۵۵۱ رأی
۱۶ -آقای علیرضا سعیدی نام پدرعبدالمحمد دارای ۶۳۸۱ رأی
۱۷ -آقای سجاد جلال زاده نانگی نام پدربلال دارای ۶۱۹۸ رأی
۱۸ -آقای حمیدرضا حیدری پوری نام پدرخدامراد دارای ۶۱۱۶ رأی
۱۹ -آقای محمد حمزه وی سرخائی نام پدرغلام دارای ۶۱۰۰ رأی
۲۰ -آقای علی رضا بهرمن نام پدرناصر دارای ۶۰۲۸ رأی
۲۱ -آقای بیژن شبانکاره نام پدراحمد دارای ۵۶۷۹ رأی
۲۲ -آقای حسام الدین انصاریان نام پدرابراهیم دارای ۵۶۶۹ رأی
۲۳ -آقای علی پاسلاربندری نام پدرعبدالرضا دارای ۵۶۵۷ رأی
۲۴ -آقای جواد بلارک نام پدرمسلم دارای ۵۵۹۹ رأی
۲۵ -آقای مهدی رضائی تختی نام پدرمحمد دارای ۵۵۷۲ رأی
۲۶ -آقای اکبر زبردست نام پدرعلی دارای ۵۴۹۸ رأی
۲۷ -خانم غزاله بالاگر نام پدرمحمد دارای ۵۴۶۷ رأی
۲۸ -آقای مسعود دالمن نام پدرحبیب اله دارای ۵۴۳۴ رأی
۲۹ -آقای محمد فلاح کهن نام پدرجنگى دارای ۴۷۴۸ رأی
۳۰ -آقای احمد جعفری نام پدرحاجی دارای ۴۷۲۲ رأی
۳۱ -آقای مهدی وحیدی نام پدرمحمود دارای ۴۵۸۸ رأی
۳۲ -آقای مجتبی معین وزیری نام پدرمحمدرفیع دارای ۴۲۹۷ رأی
۳۳ -آقای محمد رستمی سیاهوئی نام پدراله یار دارای ۳۹۵۵ رأی
۳۴ -آقای رضا عامری سیاهوئی نام پدرمحمد دارای ۳۹۴۷ رأی
۳۵ -آقای فرح بخش ماندگاری نام پدرسیاوش دارای ۳۹۳۷ رأی
۳۶ -آقای محمدامین پیرغیبی نام پدرمحمدکاظم دارای ۳۹۲۱ رأی
۳۷ -خانم افسانه دریاپور نام پدرمصطفی دارای ۳۷۲۰ رأی
۳۸ -آقای عبدالمجید جلالی نام پدرمحمد دارای ۳۷۰۶ رأی
۳۹ -خانم فاطمه آرزم نام پدرعلی دارای ۳۶۹۲ رأی
۴۰ -آقای مختار شهریاری نام پدررضا دارای ۳۶۰۰ رأی
۴۱ -آقای جواد احترامی نام پدرسلیمان دارای ۳۲۸۴ رأی
۴۲ -آقای فخرالدین پیشوائی نام پدراحمد دارای ۳۲۲۱ رأی
۴۳ -آقای حجت صادقی نام پدرعلى دارای ۳۱۳۲ رأی
۴۴ -آقای عباس برآهوئی نام پدرمراد دارای ۲۶۱۵ رأی
۴۵ -آقای فرهاد درستکار نام پدریداله دارای ۲۶۱۲ رأی
۴۶ -آقای موسی یکرنگی دهبارز نام پدرعلی دارای ۲۵۱۴ رأی
۴۷ -آقای محمد کمالی باغستانی نام پدرغلام دارای ۲۵۱۲ رأی
۴۸ -آقای علیرضا کناری رائیز نام پدرجهانگیر دارای ۲۳۸۰ رأی
۴۹ -آقای حسین بهرامی نام پدرمحمد دارای ۲۳۵۶ رأی
۵۰ -آقای منصور عامری نام پدرکوچک دارای ۲۳۵۳ رأی
۵۱ -آقای مهدی زارعی نام پدرخلیل دارای ۲۱۹۲ رأی
۵۲ -آقای سیدعلیرضا حسینی کلیبی نام پدرسیدحسن دارای ۲۱۴۳ رأی
۵۳ -خانم سمیه ستاری نام پدرناصر دارای ۲۱۱۳ رأی
۵۴ -آقای داود سلیمانی خورگو نام پدرعبدل دارای ۲۰۹۴ رأی
۵۵ -آقای محمد رنجبری کلوئی نام پدرعبداله دارای ۲۰۶۲ رأی
۵۶ -خانم راضیه اویسی نام پدررضا دارای ۲۰۴۳ رأی
۵۷ -آقای سیدمحمدجواد رضوی نسب نام پدرسید محمود دارای ۲۰۳۶ رأی
۵۸ -آقای حمید مارززاده نام پدرمحمد دارای ۱۹۷۸ رأی
۵۹ -آقای محمد برازنده فر نام پدراکبر دارای ۱۹۴۴ رأی
۶۰ -آقای سیدعبدالحمید بحرینی نام پدرسید منصور دارای ۱۹۳۷ رأی
۶۱ -آقای حبیب کارجو نام پدردادخدا دارای ۱۹۲۵ رأی
۶۲ -آقای شهاب الدین ذاکری نام پدرخلیل دارای ۱۸۱۹ رأی
۶۳ -خانم سکینه شهریاری کوتک نام پدررضا دارای ۱۸۱۳ رأی
۶۴ -آقای اسکندر دام دل نام پدرعبداله دارای ۱۸۱۲ رأی
۶۵ -آقای سیاوش واحدی سرریگانی نام پدرعلی دارای ۱۷۹۸ رأی
۶۶ -آقای مرتضی حکمتی نام پدررمضان دارای ۱۷۸۸ رأی
۶۷ -آقای میثم انصاری لاری نام پدراسماعیل دارای ۱۷۸۷ رأی
۶۸ -خانم روئین تن قریشی نام پدرالهداد دارای ۱۷۱۴ رأی
۶۹ -خانم زهرا اسماعیلی نام پدرمحمدزمان دارای ۱۶۸۳ رأی
۷۰ -خانم فریبا دردمند نام پدرابراهیم دارای ۱۶۸۳ رأی
۷۱ -آقای وحید عبدلی نام پدرجمعه دارای ۱۶۳۰ رأی
۷۲ -خانم معصومه وطن دوست نام پدرمراد دارای ۱۶۱۱ رأی
۷۳ -آقای ایوب نکوئی نام پدریوسف دارای ۱۵۹۶ رأی
۷۴ -آقای امین اسماعیلی نام پدرمحسن دارای ۱۴۹۰ رأی
۷۵ -آقای عباس بیلری نام پدرهاشم دارای ۱۴۸۹ رأی
۷۶ -خانم فریده سالاری نام پدرناصر دارای ۱۳۸۹ رأی
۷۷ -خانم فاطمه سادات نظام زاده نام پدرسیدرحیم دارای ۱۳۵۷ رأی
۷۸ -آقای دانیال رحیمی نام پدرعباس دارای ۱۳۵۳ رأی
۷۹ -آقای حسن خنده جام نام پدرحسین دارای ۱۳۴۳ رأی
۸۰ -خانم سمیه موسوی نام پدرمراد دارای ۱۳۴۱ رأی
۸۱ -خانم فخری حاجی زاده نام پدرجواد دارای ۱۲۸۳ رأی
۸۲ -آقای منصور فلامرزی نام پدرعلى دارای ۱۲۸۰ رأی
۸۳ -خانم مهدیه چالش نام پدرماشااله دارای ۱۲۴۶ رأی
۸۴ -آقای عباس صحراخواب نام پدرحسین دارای ۱۲۳۷ رأی
۸۵ -آقای عبدالعلی احترامی کلوچانی نام پدرمحمد دارای ۱۱۸۴ رأی
۸۶ -آقای مصطفی حشمتی نام پدرقنبر دارای ۱۱۷۷ رأی
۸۷ -آقای حمید حمدانی پور نام پدرعبدالأمام دارای ۱۱۷۱ رأی
۸۸ -آقای حسین دست فال نام پدرغلام دارای ۱۱۵۸ رأی
۸۹ -خانم فاطمه چهره نگار نام پدرحسین دارای ۱۱۱۸ رأی
۹۰ -خانم مهرناز خوشوقت نام پدرمحمد دارای ۱۱۱۸ رأی
۹۱ -آقای سهراب میرزائی نام پدرعلی دارای ۱۱۱۰ رأی
۹۲ -آقای سعید جلیلیان نام پدرفاضل دارای ۱۰۹۹ رأی
۹۳ -آقای مهدی رضائی نام پدرحاجى دارای ۱۰۶۸ رأی
۹۴ -آقای علیرضا درویشی نام پدررحمن دارای ۱۰۴۶ رأی
۹۵ -خانم مهین زارع پیرحاجی نام پدرکریم دارای ۱۰۲۱ رأی
۹۶ -آقای محمدامین آذریار نام پدرمجید دارای ۹۹۹ رأی
۹۷ -آقای سعید دستوری فر نام پدرعیسی دارای ۹۸۰ رأی
۹۸ -آقای ابراهیم قائمی فر نام پدرچاکر دارای ۹۲۸ رأی
۹۹ -آقای علی اصغر سالاری جائینی نام پدراسداله دارای ۹۱۴ رأی
۱۰۰ -آقای علی اکبر افسا نام پدرالله یار دارای ۸۸۸ رأی
۱۰۱ -آقای امید اسلامی نام پدراسمعیل دارای ۸۵۹ رأی
۱۰۲ -آقای محمد زارعی چاخرگی نام پدرموسی دارای ۸۲۵ رأی
۱۰۳ -آقای مهرداد شجاعی حسن لنگی نام پدرمحمد دارای ۸۰۱ رأی
۱۰۴ -خانم الیزا بصیریان نام پدرجهانگیر دارای ۷۶۳ رأی
۱۰۵ -آقای مجتبی سالاری جغین نام پدرعیسی دارای ۷۶۳ رأی
۱۰۶ -خانم سهیلا رنجبرمنفرد نام پدرحسن دارای ۷۳۵ رأی
۱۰۷ -آقای علیرضا جهانگیری کوهشاهی نام پدرحسین دارای ۷۳۳ رأی
۱۰۸ -آقای صداقت سالاری پاشغی نام پدرحسین دارای ۷۲۹ رأی
۱۰۹ -آقای حمید بیخسته نام پدرمحمد دارای ۷۰۶ رأی
۱۱۰ -آقای امین جعفری نام پدراسداله دارای ۶۶۷ رأی
۱۱۱ -آقای فیروز سالاری سیروئی نام پدرهدایت دارای ۶۶۵ رأی
۱۱۲ -خانم مانیلی باصری نام پدرعبدالرضا دارای ۶۱۵ رأی
۱۱۳ -آقای عبداله بلوچیان رضوان نام پدرغلام دارای ۶۱۴ رأی
۱۱۴ -آقای رامین ترک زاده ماهانی نام پدررسول دارای ۶۰۸ رأی
۱۱۵ -آقای رضا رضائی نام پدراکبر دارای ۵۹۹ رأی
۱۱۶ -خانم مرضیه رضائی پور نام پدرصالح دارای ۵۸۹ رأی
۱۱۷ -خانم محبوبه محمدزاده کیانی نام پدرجعفر دارای ۵۷۷ رأی
۱۱۸ -آقای شکراله بزگداری نام پدرنعمت اله دارای ۵۷۲ رأی
۱۱۹ -خانم نفیسه راستی نام پدرپرویز دارای ۵۶۷ رأی
۱۲۰ -خانم مهناز کریمی پوراحمدی نام پدرغلامحسین دارای ۵۴۲ رأی
۱۲۱ -آقای عبدالرحمن سمیعی نام پدرعبدالعزیز دارای ۵۲۱ رأی
۱۲۲ -آقای حمید ایران نژادپاریزی نام پدرحسین قلی دارای ۵۰۶ رأی
۱۲۳ -آقای امیر میرشکارنژاد نام پدرمحمد دارای ۴۸۹ رأی
۱۲۴ -آقای محمد ناصری نام پدراسلام دارای ۴۵۳ رأی
۱۲۵ -آقای ستار ساعی نام پدرمحمدشریف دارای ۳۷۷ رأی
۱۲۶ -آقای محسن نصرالهی نام پدرتراب دارای ۳۵۵ رأی
۱۲۷ -خانم عاطفه روحانیان نام پدرحجت اله دارای ۳۳۹ رأی
۱۲۸ -آقای علی دلیری نام پدرغلام دارای ۳۲۲ رأی
۱۲۹ -آقای سیدجلال بهشتی شوشتری نام پدرسیدعبدالغفور دارای ۲۸۰ رأی
۱۳۰ -آقای امید پیل افکن نام پدرعلی دارای ۷۳ رأی