مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان در نشست هماهنگی کاشت یک میلیارد نهال با حضور اعضای ستاد گفت:استان هرمزگان آمادگی تولید ۶میلیون نهال را دارد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، سیدمحمد نور موسوی در در نشست هماهنگی کاشت یک میلیارد نهال با اشاره به ضرورت اجرای نهضت مردمی کاشت یک میلیارد نهال در کشور گفت: استان هرمزگان توانایی تولید ۶میلیون نهال را به طور سالانه دارد.

وی افزود: سالانه ۳میلیون اصله نهال حرا و۳میلیون هم گونه های جنگلی و گرمسیری در استان تولید و کاشته خواهد شد.

موسوی گفت: نهالستان باغوی بندرعباس، ظرفیت تولید یک میلیون نهال ونهالستان شهرستان جاسک ۵۰۰ هزار نهال تولید می کنند مابقی هم توسط مردم و بخش خصوصی تولید خواهدشد.

وی گفت: درهم خصوص صنایع غرب شهربندرعباس هم در راستای ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی سهم ۲۵ درصدی خود را برای تولید نهال ایفا کنید.

موسوی با اشاره به اهمیت تعیین گونه ها در استان گفت: نوع گونه های جنگلی و گرمسیری بسیار مهم است وباید با دقت نظر خاصی و با توجه به رعایت نکات فنی این مهم صورت بگیرد تا عملیات کاشت و نگهداری و مراقبت و آبیاری با موفقیت انجام شود.

درادامه هم مهران پور معاون فنی : اداره کل نیز افزود:  سهمیه استان سالانه ۶ میلیون درنظر گرفته شده است.

وی افزود: تولید نهال در نهالستان باغو ،جاسک و مرکز بذر باغات انجام می شود ، از ظرفیت های موجود باید بهره گرفت تا بتوانیم در این نهضت مردمی موفق شویم.

 در شهرستان‌ها نهالستانهای موجود بخش های خصوصی و دولتی شناسایی شده و مورد استفاد قراربگیردوباید گونه هایی  با کارکرد زراعت چوب ، توسعه فضای سبز و جنگلی و بیابانی تولید شود.

مهران پور گفت: نهالستانهای موجود آمادگی وظرفیت تولید ۱میلیون و۵۰۰هزار اصله نهال را دارند ومابقی را باید از سایر نهالستانهای خصوصی و ارگانهای نظامی وشهرداری ها و…در قالب تفاهم نامه تامین کنیم.

انتهای خبر