معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از28اسفندماه تاکنون انجام بیش 13هزارو 810مورد بازدید از مراکزتهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی و بین راهی و سامانه های آبرسانی توسط بارزسان بهداشت محیط و حرفه ای انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، دکتر عبدالجبار ذاکری عنوان کرد: طی بازدیدهای صورت گرفته ۶۳موارد متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند که این امر منجر به ۳۷مورد پلمپ و توقیف و معدوم سازی بیش از ۲هزار ۱۹۲کیلوگرم موارد خوردنی آشامیدنی و آرایشی شد.

ذاکری  با اشاره به اهمیت سلامت آب آشامیدنی بیان کرد: تعداد هشت هزار و ۳۷۰ مورد کلرسنجی و ۵۶۹ مورد نمونه گیری از آب و مواد غذایی انجام شده است .

وی ، خاطرنشان کرد : در ایام  نوروز ،تا اکنون  تعداد مراجعه کنندگان به پزشک مراکز بهداشتی ودرمانی ۱۳ هزار و ۳۹۶ نفر وتعداد مراجعه کنندگان به دندانپزشکی یک هزار و ۸۱۶ مورد بوده است.

ذاکری باتوجه به اهمیت و ضرورت برنامه های پیشگیری و کنترل حوزه بیماریهای واگیر اقدامات صورت گرفته در ایام نوروز تا اکنون ۲۹۱مورد ثبت  واکسیناسیون کودکان زیر ۵سال و ۱۳۳مورد واکسیناسیون حیوان گزیدگی و هاری و نمونه گیری ۱۶۰موردمالاریا و ۱۹۳مورد مشکوک به کووید اعلام کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، مطرح کرد : به منظور پیگیری امور مربوط به مادران باردار درایام نوروز در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت مطابق روال قبل مراقبت مادران باردارانجام شده است که بیش از ۳هزار و ۳۹۴زن بارداراز خدمت بهره مند شده اند.

انتهای خبر /