معاون توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد هرمزگان گفت: مردم نوع دوست هرمزگانی از ابتدای سال تا کنون، مبلغ چهار میلیارد و 160 میلیون تومان در قالب صدقه به نیازمندان کمک نمودند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،  سیاوش عامری اظهار داشت: مردم نوع دوست هرمزگانی از ابتدای سال تا کنون، مبلغ چهار میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان در قالب صدقه به نیازمندان کمک نمودند.

عامری افزود: از مجموع صدقه جمع آوری شده، مبلغ دو میلیارد و ۲۸۲ میلیون تومان توسط مشترکان خانگی، ۷۴۰ میلیون تومان از صندوق‌های بزرگ در معابر، ۵۹۰ میلیون تومان توسط مراکز نیکوکاری در سطح استان و مبلغ ۵۴۸ میلیون تومان از طریق روش‌های نوین الکترونیکی جمع‌آوری‌شده است.

وی در خصوص نحوه‌ی هزینه کرد صدقات بیان کرد: صدقه جمع‌آوری‌شده در هر منطقه، برای نیازمندان همان منطقه و طبق دستورالعمل‌های موجود در سرفصل‌های مختلف ازجمله کمک به معیشت مددجویان ، کمک به تأمین مسکن، کمک‌هزینه‌های بهداشتی و درمانی، کمک‌هزینه‌های تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند، کمک به امر ازدواج زوج های  نیازمند و… هزینه می‌شود.

عامری با اشاره به سامانه کد QR برای پرداخت آسان صدقه در استان ، یادآور شد: سامانه کد QR یکی از روش های نویتن الکترونیکی می باشد که مردم خیر می توانند صدقات و کمک‌های خود را از این طریق پرداخت کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد هرمزگان افزود: پرداخت صدقه از طریق روش‌های نوین را راهی مؤثر در کاهش هزینه‌های جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی بین نیازمندان دانست.

انتهای پیام