با تداوم محدودیت های کرونایی در شهر های قرمز از جمله بندرعباس و پس از چندین نوبت تعطیلی در برخی مشاغل،کسبه در انتظار کوچکترین حمایت از سوی دولت،اصناف و اتحادیه ها هستند.

به گزارش صبح دریا نیوز،در آستانه تعطیلی چهارمین هفته برخی از مشاغل در بندرعباس و دیگر شهرهای قرمز استان هرمزگان شاهد نارضایتی هایی از سوی کسبه به دلیل ضرر و زیان های وارده به این مشاغل و به موازت آن عدم حمایت از آنها هستیم.

حالا جدا از اینکه برای ریشه کنی این ویروس منحوس همه در هر سمت و شغلی باید تلاش کنیم ،در نظر داشته باشیم که فشار مقابله با ویروس کرونا تنها بر دوش کادر درمان و کسبه نباشد و همانطور که گفته شد همه برای مقابله با کرونا باهم و برابر تلاش کنیم.

از این جهت انتظار می رود اگر محدودیتی چنین سنگین برای برخی کسبه اعمال شده است، حداقل بسته های حمایتی نقدی،تعویق اقساط و یا بهره مندی از برخی مزایا  همچون  بخشودگی مالیات، جرائم،آبونمان و …از سوی تصمیم گیران برای این هم میهنان نجیب در نظر گرفته شود.

همچنین می توان حداقل در ساعاتی از روز و به صورت شیفتی محدودیت برای برخی از صنوف برداشته شود تا آنها نیز بتوانند ارتزاق کنند و درآمدی حداقلی داشته باشند.

بی شک انتظاربجایی خواهد بود اگر قشری که حداکثر همکاری و فشار در مقابله با کرونا بر دوش داشته است،حداقل حمایت ها از ایشان در جهت جبران خسارت های وارده نه پاداش صورت پذیرد.

کاظم محمدیان مصمم