مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از کسب رتبه عالی توسط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ارزیابی عملکرد سال 98 از میان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، فرحناز محمدی با اشاره به اینکه این موفقیت برای نخستین بار در حوزه ارزیابی عملکرد توسط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کسب شده است؛ افزود: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با کسب بیش از ۹۰ درصد امتیازات در مجموع حوزه های عمومی و اختصاصی شاخصهای ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاههای اجرائی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها صورت پذیرفت، موفق به کسب رتبه عالی در بین کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور شد.

وی عنوان کرد: معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در دستگاههای اجرائی کشور طی نامه این موفقیت را به رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مدیران و کارکنان که متعهدانه در جهت تحقق اهداف مدون ماموریت های اصلی و برنامه های اصلاح نظام اداری بمنظور توسعه و پیشرفت دانشگاه تلاش کرده اند تبریک گفت.

  • نویسنده : کاظم محمدیان مصمم