رئیس روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان از همکاری تیم سایبری این شرکت جهت راه اندازی مجدد ۲۵جایگاه عرضه ی سوخت در سطح استان، خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ،رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان،ضمن اشاره به همکاری تیم سایبری این شرکت با شرکت پخش فرآورده ی نفتی منطقه هرمزگان در رفع اخلال به وجود آمده در سامانه سوخت در استان ، عنوان کرد : باتوجه به اخلالی که چند روز گذشته در سامانه توزیع سوخت بنزین و گازوئیل در سطح کشور و استان، رخ داد  در همان ساعات اولیه، تیم سایبری این شرکت جهت راه اندازی مجدد سامانه توزیع سوخت در محل جایگاه های عرضه ی سوخت، حضور یافت.

  مسعود ناصری افزود : تیم سایبری شرکت گاز متشکل از همکاران در واحد های حراست و فناوری اطلاعات بوده که سامانه هوشمند توزیع سوخت در این ۲۵جایگاه، با موفقیت به حالت عادی برگشت.

ناصری ضمن اشاره به همکاری مستمر تیم سایبری این شرکت با شرکت پخش فرآورده ی نفتی منطقه هرمزگان جهت راه اندازی مجدد سایر جایگاه های عرضه سوخت در استان توضیح داد :  ۲۵جایگاه عرصه سوخت راه اندازی شده نیز شامل  ترنج، ایسین، شهدای ایسین، نارگیل آریا، رویال، نور،گچین، آفتاب ، سورگ-ساحل مکران، هون، گابریک، کرتی، کاشی، رادک سوری، پیوشک، ذیگرف، لیردف، کهورستان، الماس، آشینه، خمیر، ساحلی و کنخ است .