فولاد هرمزگان در مهر ماه سال جاری با ثبت ۴ رکورد ، در تولید تختال ، تعداد ذوب ریخته گری شده و تعداد ذوب های تخلیه شده کوره های ۱ و ۲ به استقبال فصل پاییز رفت.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، معاون بهره برداری فولاد هرمزگان با اعلام اینکه در ماه مهر تعداد ذوب های دان گرید به صفر رسید ، افزایش کمیت و کیفیت تختال تولیدی را نتیجه آن دانست.

‎ سید اصغر مدنی تابستان گذشته برای فولاد را با وجود قطعی مداوم برق ،سخت توصیف و ابراز امیدواری کرد متصدیان امر برای تامین انرژی در زمستان تمهیدات لازم را کرده باشند.

‎مدنی ، رکوردهای کسب شده در مهر ماه توسط فولاد هرمزگان را نشان از توانایی صنعتکاران در صورت رفع موانع و پشتیبانی از این صنعت دانست و رکوردهای به دست آمده فولاد هرمزگان در مهر ماه را اینچنین بر شمرد

رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه شده از کوره شماره ۲ به میزان ۶۲۹ ذوب

‎رکورد قبلی: ۶۲۶ ذوب در بهمن ماه ۱۳۹۹

رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه شده از کوره های قوس الکتریکی به میزان ۱۲۳۵ ذوب

‎رکورد قبلی: ۱۲۲۳ ذوب در فروردین ماه ۱۴۰۰

رکورد ماهیانه تعداد ذوب ریخته گری شده به میزان ۱۲۴۰ ذوب

‎رکورد قبلی: ۱۲۲۶ ذوب در فروردین ماه ۱۴۰۰

رکورد ماهیانه تولید اسلب به میزان ۱۴۶،۱۰۶ تن

‎رکورد قبلی: ۱۴۵،۱۵۰ تن در فروردین ماه ۱۴۰۰

‎ معاون بهره برداری فولاد هرمزگان ضمن تشکر از مدیرعامل فولاد هرمزگان برای ایجاد انگیزه در کارکنان و تلاش کارکنان برای کسب این رکوردها  ابراز امیدواری کرد به دست آوردن این موفقیت ها و رکوردها همچنان ادامه داشته باشد.