مدیر تشکل ها و کمیسیون های اتاق بازرگانی بندرعباس، از افتتاح دفتر کانون زنان بازرگان در 16 دی ماه با حضور ریاست اتاق و مسوولان استانی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، حیام حسن پور در این رابطه اظهار داشت: اقتصاد پویا مبتنی بر ساختارهای هدفمند و تکالیف تعریف شده هر بخش از جامعه است و یکی از حوزه های مهم اقتصادی تجارت و بازرگانی خارجی است که نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در فعالیت های این بخش نیازمند تقویت است.

وی افزود: یکی از مولفه های اساسی توسعه یافتگی اقتصادی توجه برنامه محور و حمایت های موثر از حلقه فعال و کارآفرین زنان در امور اقتصادی است چرا که این طیف از جمعیت جامعه با توانمندی های متعدد باید سهم تعریف شده ای در تولید داشته باشند

حسن پور بیان داشت: در همین راستا اتاق بازرگانی بندرعباس با گام اساسی در راستای تقویت جایگاه زنان بازرگان استان اقدامات اساسی و مهمی را در این راستا انجام داده است.

وی با بیان اینکه بیش از این کانون زنان بازرگان در استان فاقد دفتر مستقل برای انجام امورات خود بودند،  بیان داشت: بسیاری از تشکل های فعال در اتاق با مدیریت جدید جان تازه ای گرفتند و دارای دفاتر مستقلی شده اند و ما به زودی شاهد افتتاح کانون زنان بازرگان استان با حضور مسوولان خواهیم بود.

حسن پور ادامه داد: اتاق بازرگانی بندرعباس با اختصاص دفتر به کانون زنان بازرگان و تجهیز آن به این مهم واقف است که زنان کارآفرین و بازرگان در کنار مسئولیت ها و مشغله های مدیریت خانه، پای در عرصه رقابت های تولید و اقتصاد گذاشته اند چرا که لزوم و اهمیت مشارکت زنان توانمند را در زنجیره اقتصادی کشور حس کرده و متعهدانه با پذیرش تمام سختی ها آمده اند تا به سهم خود اثرگذاری در تولید ثروت، تقویت بازوهای تولید داخل و اشتغال آفرینی داشته باشند.

وی بیان داشت: کانون زنان بازرگان بدون شک یکی از تشکل های قوی و کارآمد اتاق بازرگانی بندرعباس است که با حمایت های اتاق در آینده ای نه چندان دور شاهد دستاوردهای شگرفی دراین حوزه خواهیم بود.

حسن پور همچنین با قدردانی از حمایت های بی دریغ ریاست اتاق بازرگانی بندرعباس،بیان داشت: حمایت برای تقویت تشکل ها و کمیسیون های زیرمجموعه اتاق به دغدغه نخست مسوولان اتاق به ویژه ریاست تبدیل شده است و بدون شک امروز نقش کمیسیون ها و تشکل های اتاق در رفع موانع اقتصادی استان و رفع مشکلات بازرگانان کاملا ملموس است.

  • نویسنده : کاظم محمدیان مصمم