پس از دو سال خاموشي المان بندرعباس بر پهنه نيلگون خليج فارس به همت شهرداري منطقه سه روشن شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز در هرمزگان، با تلاش و کوشش شهرداری منطقه سه بندرعباس المان بندرعباس بر پهنه نیلگون خلیج فارس روشن شد،این المان که مدت دو سال در شب هیچ روشنایی و نوری نداشت به همت شهرداری منطقه سه  تعمیر و نورانی شد.

استفاده از ظرفیت المانهای سطح شهر برای زیبا سازی منظر شهری از اهداف مهم شهرداری ها می باشد بر همین اساس این المان که در دوسال گذشته خاموش بود با همراهی و همکاری  شهرداری منطقه سه بار دیگر روشن شد.

شهروندان گرامی باید در نگهداری و حفظ تلاشهای  مجموعه شهرداری همراه باشند تا بتونیم از همه ظرفیت های ایجاد شده بهره و استفاده لازم را در راستای زیبا سازی شهر بندر عباس ببریم.

نگهداری المان های سطح شهر با همراهی شهروندان گرامی میسر خواهد شد زیرا داشتن شهری زیبا فقط با مشارکت مردم در همه عرصه ها مسیر می باشد.

المان بندرعباس که به عنوان  نماد شهربندرعباس ایجاد شده یکی از زیباترین المانهای شهراست که جلوه زیبای را به ساحل شهر بندرعباس داده است.

ما براین باورهستیم که شهر زیبا و دوست داشتنی با شهروندان با فرهنگ و مسولیت پذیر زیبا تر خواهد شد فضای شهری معرف فرهنگ و هویت شهر می باشد و المانها نقش بسزایی در این امر مهم دارند.

محافظت و نگهداری از المانها علاوه بر انعکاس زیبایی های بصری شهر می تواند همواره بر زیبایی های شهر بیفزاید شهروندان گرامی باید در این مسیر با مجموعه شهرداری همکاری لازم را داشته باشند.

المان شهر بندر عباس یکی از زیباترین و پر طرفدارترین المانهای شهر است که فضای ساحل را متحول کرده است.

انتهای پیام