محمدرضا صفا در دیدار با سرهنگ رضا سبزواری رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان با قدردانی از تلاش های مجاهدانه سبز پوشان حریم امنیت ،گفت : مقوله امنیت در همه جوامع به عنوان پیش نیاز زندگی اجتماعی است .طبیعیست هر قدر آرامش عمومی بیشتر حاکم شود امور جامعه سامان بیشتری خواهد گرفت .

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ،رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان افزود : نیروی انتظامی نقش برجسته ای در تامین امنیت عمومی دارد والبته برای تحقق آن مجاهدانه تلاش کرده است .

  محمد رضا صفادر ادامه تصریح کرد :اقتصاد و سرمایه گذاری زمانی رشد خواهد داشت که امنیت باشد .بی تردید موفقیت تجار ،بازرگانان ،اصناف و فعالان حوزه اقتصادی مرهون خدمات صادقانه نیروهای انتظامی  است .امروز علاوه بر نقش اصلی که برعهده این نیرو نهاده شده ، شاهد تعامل بسیار خوب بخش‌های مختلف گذرنامه ،اماکن عمومی  و سایر حوزه ها با فعالان اقتصادی هستیم که شایسته تحسین و تکریم است .

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در این دیدار گفت :موفقیت پلیس در ماموریت ها منوط به همراهی و همکاری همه ارکان جامعه است ،مردم محوری پایه و اساس حرکت نیروی انتظامی است .

سرهنگ رضا سبزواری افزود :معتقدیم امنیت و سرمایه گذاری دوبال توسعه جامعه محسوب می شوند .استقرار امنیت رشد سرمایه گذاری را به دنبال دارد و نتیجه آن افزایش اشتغال، کارآفرینی ،تولید و کاهش آسیب های اجتماعی است .

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به فعالیت‌های چشمگیر اتاق بازرگانی هرمزگان خاطر نشان کرد :در نهمین دوره فعالیت اتاق شاهد جهش فوق العاده ای  در حوزه های مختلف آموزشی ،روابط بین الملل ،توسعه تجارت و بازرگانی ،پویایی نظام گفتگوی بخش خصوصی و دولت و از همه مهمتر  ایفای مسئولیت های اجتماعی خصوصا در زمان شیوع کرونا هستیم که همه اینها مرهون تلاش رئیس ، هیئت مدیره و همراهی اعضاست .و امیدواریم همچنان شاهد موفقیت های بیشتر پارلمان بخش خصوصی باشیم .

در پایان  این دیدار  رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان از تلاش‌های موًثر اتاق بازرگانی در حوزه های اقتصادی و ایفای مسئولیت های اجتماعی با اهدا لوح سپاس ،قدردانی کرد.