باید از هرگونه عادی انگاری عمومی و کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سطح جامعه پرهیز شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، فرماندار خمیر در نشست ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا گفت: با توجه به پیدایش سویه جدید ویروس کرونا با عنوان اُمیکرون ، باید از هرگونه عادی انگاری عمومی و کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سطح جامعه پرهیز شود.

میرهاشم خواستار افزود:بنا به تاکید کارشناسان حوزه بهداشت، در صورت عدم توجه و رعایت توصیه های بهداشتی، در صورت شیوع اُمیکرون، زنجیره زیادی از افراد این بیماری را درگیر خواهد کرد.

وی ضمن صدور دستور تشدید نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط مدیران مدارس ، اصناف و ادارات افزود: رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن دست‌ها توسط همچنان مورد تاکید است.

میرهاشم ادامه داد:در اماکنی مانند مدرسه، مدیران با حساسیت بیشتری این موضوع را رصد کنند همچنین از معلمان و اولیاء دانش آموزان انتظار می رود با سرعت بیشتری در تزریق واکسن دز سوم مشارکت کنند تا سطح ایمنی جامعه آموزشی افزایش یابد چرا که تعطیلی و دوری از مدرسه به دلیل کرونا، ضربات جبران ناپذیری را هم به دانش آموز و هم فرآیند آموزشی وارد خواهد کرد.

خواستار همچنین با اشاره به اجباری شدن واکسن توسط کارکنان ادارات و اصناف از تیم های بازرسی خواست همراه با مجموعه بهداشت ،به این مسئله توجه رسیدگی کنند.

همچنین تمامی مراکز بهداشت در سطح شهرستان با همکاری افراد تاثیر گذار در روستا و شهرها، مردم را از امیکرون و همچنین تاثیرات آن جامعه آگاه کنند.

رئیس ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای شهرستان خمیر در ادامه یادآور شد:البته کارنامه شهرستان در زمینه مشارکت و همکاری در زمینه مبارزه با کرونا، کارنامه خوبی است و همه اینها بدلیل تلاش همه مسئولان نهادها و سازمان ها و همچنین همکاری و مشارکت مردم بوده است.

در ادامه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمیر ضمن ارائه گزارشی از روند واکسیناسیون در شهرستان خمیر گفت:در حال حاضر بیش از ۸ درصد دز سوم واکسن را دریافت کرده اند.

چنگایی ، در ادامه با بیان اینکه دستورالعمل فاصله زمانی دز دوم تا سوم تغییر کرده ، افزود: افراد پس از سه ماه از تزریق واکسن دز دوم ، می توانند با مراجعه به مراکز بهداشتی واکسن دز سوم را دریافت کنند.

 این مسئول همچنین با اشاره به اینکه در صورت تزریق واکسن دز سوم ایمنی شهرستان بسیار بالا خواهد رفت، تصریح کرد:تزریق دز سوم ۳۰ برابر تعداد بستری ها را کاهش می دهد.

وی ادامه داد:یکی از عوامل مهمی که باعث شد در گذشته روند این بیماری در سطح شهرستان کاهش یابد ، تزریق به موقع واکسن دوزهای اول و دوم بود.

چنگایی همچنین گفت:برای ایمنی در برابر سویه جدید این بیماری یعنی امیکرون ،نیز دو هفته فرصت باقی است که شهرستان دوباره به ایمنی برسد چرا که این بیماری با توجه به سرعت انتشار ، قطعاً وارد استان و شهرستان خواهد شد و در صورت نداشتن ایمنی افراد زیادی را درگیر خواهد کرد.

انتهای پیام