شهردار بندرعباس گفت: توجه به تاریخ بندرعباس و این مرز و بوم میتواند آیندگان را از گذشته و پیشینه ی این خاک آگاه کند و اثر استاد معظم محمود بهفروزی قطعا در این مسیر گام موثری بوده است .

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مراسم سلسله نشست‌های تخصصی ۴۰۰ سالگی با موضوع نگاهی به سفرنامه پییترو دلاواله و با حضور محمود بهفروزی مترجم سفرنامه معروف دلاواله، استاد علی رضایی و سایبانی تاریخ پژوهشگر و محقق در حوزه تاریخ هرمزگان و مهدی نوبانی شهردار بندرعباس برگزار شد.

مهدی نوبانی در این مراسم با اشاره به اهمیت و فایده تاریخ بیان کرد: انسان تاریخ را آیینه ای می بیند که تصویر هزاران سال سرگذشت پرکشاکش حیات، اندیشه و تحول را به او نشان می دهد. او می کوشد از تاریخ، حال، یا جامعه و فرهنگ و سیاست دیروز، معیارهایی بجوید برای احوال و اعمال امروز.

نوبانی تصریح کرد: تاریخ‌نگار ی به معنی ثبت وقایع مهم در ایران باستان رواج داشت و مهم شمرده می‌شد، اگرچه این نوع تاریخ‌نگاری، دودمانی و بیشتر مربوط به دربار پادشاهان بود، با این وجود در لایه‌های درونی خود سنت‌ها و آداب و ارزش‌های دینی و اعتقادی مردم ایران باستان را آشکار می‌سازد.

وی گفت: پییترو دلاواله نویسنده، شرق‌شناس و جهانگرد ایتالیایی بود که به چند کشور شرقی سفر کرد و سفرنامه پبیترو دلاواله به مشرق زمین به سه قسمت تقسیم می شود ، ترکیه، ایران و هند، اما فقط قسمت مربوط به ترکیه در زمان حیات نویسنده به چاپ رسید و قسمت های دوم و سوم بعد از مرگ او انتشار یافت تمام این سفرنامه در واقع بصورت نامه هایی متعدد نگارش یافته است.

نوبانی در ادامه گفت: بدون تردید سفرنامه او یکی از جذاب ترین و جالب ترین سفرنامه هایی است که تاکنون نوشته شده است و دلاواله خاطرات سفرهای خود را در بازدید از کشورها به رشته تحریر در آورده که به صورت نامه‌های متعددی نگارش یافته است، که حاوی اطلاعات مهمی درباره ایران دوره صفوی است.

وی افزود: سفرنامه ها اغلب منابع باارزشی محسوب می شوند که در روشن نمودن جنبه های مختلف تاریخ اجتماعی ایران بویژه آنجا که از دید مورخین ایرانی پنهان مانده است، به کار می آیند.

شهردار بندرعباس گفت: با کمک همین سفرنامه هاست که بازسازی فضای فرهنگی و اجتماعی و … گذشته امکان پذیر می گردد و بر همین اساس می توان گفت سفرنامه از نظر تاریخ نگاری در بردارنده مطالبی هستند که در تاریخ نگاری فرهنگی فوق العاده حائز اهمیت هستند.

  نوبانی اظهار کرد: اهمیت و ارزش سفر و تحسین و پذیرشی که به دلیل سفر و مشاهده از نزدیک با قبول زحمت و خطر وجود دارد همواره محتویات سفرنامه ها را با اقبال عمومی مواجه ساخته است بویژه آنکه از سرزمین های دور و دراز و پدیده های عجیب سخن می گوید.

انتهای پیام