با تلاش بی وقفه کارکنان و متخصصان منطقه هرمزگان جایگاه های عرضه سوخت استان بتدریج به عرصه سوخت‌رسانی و خدمت به مردم باز‌می‌گردند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان گفت: از تعداد ١۶۴ باب جایگاه‌های عرضه سوخت استان تعداد ١۵۴ باب فعال و در حال ارایه خدمت به هم استانی ها هستند. 

فضل اله اکبری افزود: در اثر تلاشهای بی وقفه و شبانه روزی کارشناسان این شرکت تاکنون جایگاه‌های متصل یا درحال اتصال به سامانه هوشمند کارت سوخت  ۴۵ باب است.

  اکبری توضیح داد: تعداد جایگاه‌هایی که اقدامات فنی و نرم افزاری لازم آنها در استان انجام شده و در نوبت اتصال از طریق مرکز  هستند ٩٢ باب جایگاه است. 

مدیر منطقه هرمزگان در پایان ضمن تشکر از مقامات عالی، امنیتی و انتظامی هرمزگان که همکاری های لازم را با این شرکت داشته‌اند خاطر نشان کرد: همه هدف ما کسب رضایت مردم استان و تسریع در اتصال کامل به سامانه هوشمند کارت سوخت است که هم استانی ها بتوانند با سهولت از سوخت یارانه ای ذخیره در کارت خود استفاده کنند.