نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت دغدغه های بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی بندرعباس را بشنود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، احمد مرادی در نشست شواری گفتگو دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: تمام مزیت هایی که کشور نیاز دارد، در هرمزگان است و اتاق بازرگانی در استان قدمتی دیرینه دارد واتاق فعلی کارشناسان اقتصادی مقتدر و توانمندی در حوزه های مختلف هستند.

وی گفت: براساس بند ۳۰ ماده ۲۲۴ قانون بودجه بایستی ۵۰ درصد مازاد درآمد به استان ها برگردد که در چهارساله اول دولت روحانی محقق نشد واگر داده می شد، بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و… برطرف می شد.

وی گفت: شرکت های بزرگ هم مکلف هستند مالیاتشان را در استان بپردزاند و ما این به جد پیگیر حل این معضل هستیم.

مرادی تصریح کرد: در این حدود هشت سال دولت روحانی، حق استان در حوزه مالیات به استان اختصاص نیافته است.