معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بر ضرورت معرفی مناسب ظرفیت‌های استان در هفته هرمزگان شناسی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، علی رئوفی در نشست هماهنگی برگزاری هفته هرمزگان شناسی با اشاره به اهمیت این هفته، عنوان کرد: هفته هرمزگان شناسی فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های استان در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، سیاحتی و گردشگری است.  

وی در همین خصوص افزود: معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف، پتانسیل های صید و صیادی،شیلات، کشاورزی، جزایر چهارده گانه و فرهنگ های محلی به ویژه پوشش زیباوکامل لباس محلی وبومی بانوان استان ازظرفیت های دیگری است که در هفته هرمزگان شناسی نسبت به معرفی آنها اقدام شود.

رئوفی تصریح کرد: معرفی نخبگان، بزرگان، ظرفیت های دانشگاهی ،آموزش عالی ،حوزوی و اقوام و مذاهب پتانسیل های دیگری است که ضروری است در هفته هرمزگان در سطح ملی به معرفی آنها پرداخت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: از هفته هرمزگان شناسی نهایت استفاده برای معرفی پتانسیل های استان در سطح ملی و بین المللی با اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد.

وی گفت: دستگاه های اجرایی ذیربط با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در برگزاری هفته هرمزگان شناسی همکاری کنند.  

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی شایسته هرمزگان بهره گرفته شود و از این پتانسیل غفلت نگردد و امروزه برای برندسازی و نمادسازی قطعا نیازمند ابزار تخصصی رسانه ای و کارکیفی و اثربخش هستیم.  

رئوفی افزود: در عصر تهاجم فرهنگی به فرهنگ های غنی ایرانی اسلامی باید با سلاح فرهنگ اصیل خود به مبارزه متقابل با این هجمه ها پرداخت و از فرهنگ های اصیل خود پاسداری کنیم.  

وی خاطرنشان کرد: هفته هرمزگان شناسی با هدف معرفی توانمندی‌های های استان از ششم اردیبهشت سال جاری برگزار می شود.

  در پایان این نشست احکام روسای کمیته های برگزاری هفته هرمزگان شناسی توسط معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به آنها اعطا شد.