مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان، گفت: مخزن اکسیژن با حجم 10 هزار و ۵۰۰ لیتر به عنوان منبع اصلی اکسیژن، وارد مدار اکسیژن رسانی این مرکز درمانی شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، خلیل خرمی افزود: این مخزن دارای ظرفیت ۱۰ هزار ۵۰۰  لیتر می باشد که توانایی ذخیره ۱۳ تن اکسیژن مایع را دارد که این حجم از اکسیژن نیاز دو ماه بیمارستان کودکان را تاَمین می کند.

وی بیان کرد: این تصمیم که بعنوان یک اقدام بنیادین جهت اطمینان بخشی در خصوص ذخیره و  تامین اکسیژن دو ماه بخش های درمانی در این مرکز به انجام رسیده، با حذف هزینه نگهداری دستگاههای اکسیژن ساز و کپسولهای اکسیژن، موجب صرفه جویی ماهانه ششصد میلیون ریال برای بیمارستان و مهمتر از آن موجب رضایتمندی بیماران خواهد شد.

خرمی همچنین از صنایع فولاد بندرعباس نیز که تامین گاز اکسیژن مورد نیاز این مخزن را بصورت رایگان عهده دار شده اند، تشکر و قدردانی کرد.