کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر بندرعباس عنوان کرد: مدیریت در بندرعباس وجود دارد اما نظارت بر این مدیریت وجود ندارد، شورای شهر باید بر مجموعه شهرداری نظارت کند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ علیرضا کناری رائیز کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر بندرعباس در برنامه جشن انتخابات هرمزگان تحت عنوان طرح رسانه ای دعوت، در تشریح برنامه های خود عنوان داشت:۱۱ برنامه برای شهر دارم، مستقل آماده ام اگر بتوانم اعتماد مردم را جلب کنم هر جایی که منافع شهر و شهروندان در میان باشد تمام قد خواهم ایستاد.
کناری رائیز بیان داشت: شورا باید مانند یک تیم عمل کند و جدا از اینکه هر کدام از اعضا وظیفه خطیر خود را انجام می دهد،  در کنار هم بهترین عملکرد را ارائه دهند. 
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از بندرعباس بافت فرسوده است که اصلا زیبنده این شهر نیست، چاهستانی ها قرار بود پایلوت احیای بافت فرسوده در شهر باشد که در این محله نیز هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.
وی عنوان کرد: مدیریت در بندرعباس وجود دارد اما نظارت بر این مدیریت وجود ندارد، شورای شهر باید بر مجموعه شهرداری نظارت کند.
کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر بندرعباس اذعان داشت: مدیریت هزینه از دیگر عامل مهم است که باید در شورا و شهرداری بندرعباس اجرا شود.
وی در پایان افزود: اگر بتوانیم فضاهای ورزشی و فرهنگی در محلات را افزایش دهیم می توانیم از بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کنیم.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا