شهردار بندرعباس در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان هرمزگان بر تعامل دو سویه و هم افزایی و همکاری بین اصحاب رسانه و شهرداری بندرعباس تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوزدرهرمزگان، مهدی نوبانی بیان کرد: هزینه کردن در حوزه رسانه، هزینه محسوب نمی شود بلکه سرمایه گذاری است.

نوبانی تصریح کرد: رسانه ها می توانند در ارتقاء فرهنگ شهروندی و اطلاع رسانی به مجموعه شهرداری کمک کنند و تقویت این فرهنگ، باعث مشارکت بیشتر شهروندان در آبادانی و پیشرفت شهر می شود.

وی اظهار کرد: شهرداری از همکاری و کمک انجمن صنفی روزنامه نگاران و رسانه ها استقبال می کند و می توان خیلی از مشکلات با کمک رسانه ها حل کنیم.

در ادامه این جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان هرمزگان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در زمینه تعامل بین اصحاب رسانه با شهرداری بندرعباس پرداختند و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه دادند.