روابط عمومی نهادی است که به جوامع نوین تعلق دارد و در روند پیدایش و رشد سازمان‌های نوین برای تسهیل ارتباط میان سازمانها با محیط درونی و بیرونی، مخاطبان، گروه‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر از سازمان‌، افکار عمومی، رسانه‌ها و سازمانهای دیگر ایجاد شده است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریاینوز ،روابط عمومی با ایفای کارکردهای اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی، ایجاد و حفظ ارتباطات دوسویه و تفاهم متقابل بین سازمان و مخاطبان و جلب اعتماد و مشارکت مخاطبان به سازمان، کمک به مدیریت برای همگام شدن با تغییرات محیطی، نزدیک کردن نگرش‌های مخاطبان با سازمان و متقابلاً نزدیک کردن اقدامات و نگرش‌های‌سازمان با مخاطبان به پویایی و رشد و توسعه سازمان در محیط و در راه رسیدن به اهداف و استراتژی‌های آن کمک می‌کند.

نقش عمده روابط عمومی، کاهش و نزدیک کردن اذهان عمومی به واقعیت در سازمان هاست.به عبارت دیگر هراندازه ارتباط در روابط عمومی، بطور مفید، مستقر و به نحو تاثیر گذار گسترش یافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و مؤسسه در دستیابی به اهداف خود موفق تر می شوند. با توجه به وظایف کلی روابط عمومی در حقیقت می‌تواند، در حکم واسطه میان دولت و مردم نقش قابل قبولی ایفا کند.

 

*نقاط ضعف آموزش روابط عمومی

 

در ایران بی‏ تردید هرگونه اقدام برای تقویت و اصلاح نظام آموزشی روابط عمومی در ایران منوط به شناسایی دقیق ضعف آموزشی روابط عمومی استنباید فراموش کرد که روابط عمومی خود در یک سازمان وظیفه آموزش کارکنان را بر عهده دارد و شاید به دلیل همان مشکلات اولیه در آموزش کارکنان روابط عمومی است که کارکرد آموزشی آنان نیز به فراموشی سپرده شده است.

 

کمبود نیروی انسانی متخصص و متبحر در روابط عمومی چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی. این موضوع ، با مطرح شدن مباحث جدیدی همچون روابط عمومی الکترونیک بیشتر خود نمایی میکند .

 

  *عدم توازن میان تنوع و گسترش وظایف روابط عمومی با توانایی پرسنل

 

اگر چه از نظر علم مدیریت تنوع وظایف مزایایی همچون افزایش انگیزه کارکنان ، فراهم آمدن زمینه خلاقیت و ابداع و ابتکار، چند مهارتی شدن کارمندان و جلوگیری از یکنواختی را به همراه دارد اما این تنوع وظایف در روابط عمومی ها در پاره ای از مواقع شکلی نامعقول به خود گرفته ، به طوریکه کارکنان را بایک موقعیت کاملاً جدید و متضاد با کارهای قبلی خود مواجه میکند و همین امر سبب گشته تا فعالیت در روابط عمومی به کار در یک محیط پر از استرس مبدل گردد. برای کاهش و رفع این معظل تدوین و تبیین یک مجموعه از وظایف تعریف شده و قانونی ضروری به نظر میرسد.

 

*فرصت سوزی در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات

 

متاسفانه درکشور ما روابط عمومی به دلیل ساختار فرسوده ای که دارد تا به حال در استفاده از این ابزارها و تکنولوژی ها چندان موفق نبوده است. یکی از اتفاق های اینترنتی که به عنوان یک تهاجم سایبری موجب از بین رفتن اطلاعات موجود درسایت شرکت ها شده است دسترسی کارگزاران روابط عمومی را به اینترنت بسیار سخت کرده است که ناگفته نماند فعالیت شیکه های مجازی در تلفن های همراه خود در سیستم هنوز به عنوان یک فرصت مهم تلقی نشده است .

 

*عدم استقلال مدیریت محوری

 

از آنجا که روابط عمومی در اکثر سازمانها به طور مستقیم زیرنظر مدیرعامل فعالیت میکند و مدیران نیز سعی میکنند که افراد نزدیک و مورد اعتماد خویش را در این پست به کار گزینند همواره این خطر وجود دارد که روابط عمومی به جای اینکه در خدمت سازمان باشد و در جهت تحقق اهداف و منافع سازمان بکوشد منافع و اهداف مدیر را دنبال نماید. و به همین دلیل ساده مجموعه روابط عمومی گاهی اوقات مجبور می شود ضعف ها و نارسایی های موجود در سیستم  را که عمدتا آشکار هم هست بپوشاند و یا در اولویت قرارندهد. این امر نه تنها با اخلاق  حرفه ای روابط عمومی منافات دارد و کمکی به مدیریت در به سامان نمودن اوضاع نمیکند بلکه موجبات سلب اعتماد مخاطب نسبت به سیستم را فراهم آورد و سازمان بزرگترین سرمایه خویش را که همانا اعتماد است را از دست میدهد.

 

*کمبود تجهیزات و عدم دسترسی روابط عمومی ها به تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی روز.

 

این مورد به دفعات از سوی کارشناسان روابط عمومی مطرح شده است . درست است که ما در سازمان با کمبود امکانات و تجهیزات مدرن مواجه هستیم اما به نظر میرسد  از همین امکانات محدود و قدیمی  مانند اینترنت ، فکس ، نرم افزارهای آماری ، پیامک و…هم که در سازمانها وجود دارد به دلایل مختلف استفاده بهینه و شایسته ای به عمل نمی آید.

 

انتخاب یا انتصاب کارگزار روابط عمومی بر اساس جریان های سیاسی انتخاب و یا انتصاب مسئول روابط عمومی در هر سازمانی باید بدور از جریانها و یا نگرش های فکری سیاسی و وابستگی جریانی باشد زیرا اینگونه انتخاب ها با نزدیک بودن نگرش ها در سطح سازمانی قطعا کارگزاران روابط عمومی ها را از رسالت اصلی و اهداف شرکت دور خواهد کرد لذا باید افراد بر اساس تخصص و تجربه در جهت رسیدن به اهداف خرد و کلان سازمان گام بردارند و تحت عنوان روابط عمومی سازمان محور برنامه های منظمی را تدوین کنند .

* نتیجه گیری

روزی که شاهد ارتقاء جایگاه روابط عمومی در کشور به عنوان مهمترین بخش شناسایی، پیش بینی مسائل و شکل بخشیدن به رویدادها و آینده باشیم و پیشرفت های بعدی میسر خواهد شد. اگر مدیران سازمانی می خواهند هنر مردم داری را تحقق بخشند، لازمه آن به کارگیری مدیران روابط عمومی کاردان، متخصص، بااخلاق و هنرمند در برقراری ارتباط با مخاطبان است.

 محمد پورسبزعلی ،مدیر روابط عمومی نیروگاه بخار بندرعباس