شرکت هواپیمایی کیش در راستای اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از گسترش شیوع بیماری کرونا، پروازهای ورودی و خروجی خود را به مقصد کیش٥٠ درصد کاهش داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ معاونت بازرگانی هواپیمایی کیش در راستای اقدامات پیشگیرانه ، کنترل و جلوگیری از گسترش شیوع بیماری کرونای جهش یافته دلتا میان ساکنان کیش و گردشگران، تمام پروازهای خود را به مقصد کیش، ۵٠ درصد کاهش داد.

همچنین تمام پروازهای شرکت هواپیمایی کیش به مقصد جزیره و سایر پروازهای این شرکت، با رعایت فاصله گذاری در داخل پرواز و شیوه نامه های بهداشتی ابلاغ شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت بهداشت با ظرفیت پذیرش ۶٠ درصدی مسافران انجام می شود.

لازم به ذکر است شرکت هواپیمایی کیش از زمان شیوع بیماری کرونا در کشور با اقدامات پیشگیرانه از گسترش شیوع بیماری به ویژه”جا به جایی بار، ملزومات پزشکی و درمانی، کادر درمان، واکسن و…” به مقصد کیش، نقش تاثیر گذاری در این زمینه داشته و دارد.