رئیس امورمالی و پشتیبانی شرکت گاز استان هرمزگان، یکی از مبانی مهم و اساسی جهت تصمیم گیری مدیران در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را، اطلاعات مالی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز،بهمن بازگیر،درجلسه ای که با حضور کارشناس سیستم های امور تدوین مقررات ، سیستم ها و روش های مالی شرکت ملی گاز ایران در دفتر ایشان برگزار شد، پیرامون توسعه سامانه های مالی و یکپارچه سازی آن ها بحث و تبادل نظر کردند.

وی با اشاره به این که پس از اجرای موفق سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ، طراحی و پیاده سازی سیستم های مختلف از قبیل بودجه بندی بر مبنای فعالیت (ABB)،هزینه یابی کیفیت (COQ) ، هزینه یابی متغیر (VC) و بکارگیری نسل های جدید، هزینه یابی بر مبنای فعالیت با استفاده از الگوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا (TDABC) توسط شرکت گاز هرمزگان در حال بررسی و انجام می باشد که به محض دریافت نتایج اولیه ، جزئیات آن ارایه خواهد شد.

بازگیر اظهار کرد: امروزه یکی از مبانی مهم ، اصلی و اساسی در تصمیم گیری مدیران بنگاه های اقتصادی ، اطلاعات مالی می باشد لذا تهیه و فراهم نمودن اطلاعات مالی با روش ها و تکنیک های حسابداری مدیریت حایز اهمیت می باشد.

در ادامه جناب آقای اعتمادنیا، کارشناس سیستم های مکانیزه ، ضمن بیان اهداف و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت امور تدوین مقررات ، سیستم ها و روش های مالی شرکت ملی گاز ایران ، امور مالی گاز هرمزگان را پیشرو در طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی دانست.

وی ابراز امیدواری کرد: که با اجرای پایلوت هر یک از سیستم ها در شرکت گاز استان هرمزگان ، توسعه و پیاده سازی آن در کل مجموعه شرکت ملی گاز ایران فراهم گردد و هم چنین راهکارهای مختلفی را در زمینه یکپارچه سازی سیستم های مختلف مالی ارایه نمودند.