معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از تصویب ۲۰درخواست صدور پروانه در کارگروه زیربنایی استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، رضا مدرس با اشاره به بررسی ۳۶درخواست در هشتمین کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست، گفت: ۲۰ درخواست پس از بررسی در دبیر خانه کمیسیون های تخصصی اداره کل راه و شهرسازی و طرح در جلسه گروه کارشناسی، در کارگروه امور زیربنایی استان مطرح و به تصویب رسید.

وی افزود: مصوبات کارگروه به منظور طرح در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان عنوان کرد: طرح های مصوب نشست امروز در حوزه دامداری، دامپروری، صنعت و خدمات بود.

بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه طرح های توسعه عمران شهری، وظایف مرتبط با اجرای آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها،طرح های هادی و جامع شهرها، از جمله وظایف کارگروه زیربنایی استان است.