کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر بندرعباس بیان داشت: پس از آنکه به شورای شهر راه پیدا کردیم این احساس در ما به وجود می آید که ما می توانیم شهر را متحول کنیم، بنابراین اگر بتوانیم تنها در حوزه ای که تخصص داریم موفق عمل کنیم قطعا به موفقیت خواهیم رسید.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ محمد حمزوی سرخایی کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر بندرعباس در برنامه جشن انتخابات هرمزگان تحت عنوان طرح رسانه ای دعوت، در تشریح برنامه های خود عنوان داشت: لازم می دانم به نمایندگی از ۱۳۷ کاندید انتخاباتی شورای شهر بندرعباس از مسئولان و هئیت اجرایی انتخابات گلایه کنم، ما با هزینه های هنگفت و با هزینه شخصی برای انتخابات تبلیغ می کنیم روا نیست شب بنر بزنیم و صبح پاره شود.
حمزوی سرخایی بیان داشت: در این ایام کرونا که نمی شود هیچ تجمعی برگزار کرد چگونه باید برای خود تبلیغ کنیم، اگر تخلف انتخاباتی صورت می گیرد توضیح دهند که چه تخلفی است، ستاد برگزاری انتخابات تکلیف را مشخص کند.
وی تصریح کرد: به شخصه سعی کردم هیچ جایی که منظر و زیبایی شهر را تحت الشعاع قرار دهد بنر نصب نکنم اما باز هم شاهد پاره شدن آن ها هستم، اگر امروز نتوانم از حق خودم دفاع کنم پس چگونه می توانم مدافع حقوق مردم باشم.
کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر بندرعباس گفت: بی انصافی است که بگوییم در ادوار و شهرداری های گذشته کاری انجام نگرفته است، همه این عزیزان کار کرده اند اما همچنان جای کار بسیار زیادی وجود دارد، مهمترین مشکل در شهر بندرعباس عدم هماهنگی میان ارگان هاست.
وی در پایان افزود: زمانی که به شورا راه پیدا می کنیم احساس می کنیم می توانیم شهر را متحول کنیم،  اگر بتوانیم تنها در حوزه ای که تخصص داریم موفق عمل کنیم قطعا به موفقیت خواهیم رسید.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا