مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم، از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مراحل صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایانکار در جایگاه صنعت ساختمان درخصوص ارتقای صنعت گردشگری (ارتباطات، فرصت ها و چالش ها) خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، حمیدرضا صادقی با بیان این مطلب، اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف آشنایی کارکنان معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری با ضوابط و مقررات، طرح ها، کمیسیون ها، فرآیندها و مراحل صدور مجوزهای ساختمانی، توسط مدیریت منابع انسانی در مرکز بین المللی رشد قشم برگزار گردید.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از ساختمان ها در منطقه آزاد قشم بواسطه حضور مسافران و گردشگران از منظر ارزش معماری دارای اهمیت هستند، برگزاری این دوره می تواند با شناخت نسبت به نیازها، اهداف و جنبه های مختلف گردشگری، جهت ارتقا و توسعه گردشگری در جزیره مورد بهره برداری قرار گیرد.
به گفته مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم؛ نیروی انسانی در هر واحد سازمانی حرف اول را برای موفقیت مدیریت آن واحد می زند و اجرای آموزش و بهسازی منابع انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط بطور موثر فعالیت شان را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر این گونه دوره های آموزشی می تواند مدیریت های مختلف سازمان منطقه آزاد قشم را برای انجام بهینه ماموریت ها و نیل به اهداف سازمانی کمک کند.