نشست بررسی مسائل و پیگیری رفع مشکلات کارخانه روی بندرعباس با محوریت مطالبات کارگران این کارخانه، با حضور علی رئوفی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط و مدیران این مجموعه صنعتی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، در پی بروز مشکل در پرداخت مطالبات و حقوق کارگران کارخانه روی بندرعباس، در جلسه کمیسیون کارگری استان مشکلات این واحد تولیدی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بررسی شد.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در این نشست با تاکید بر رفع مشکلات کارگران، خاطرنشان کرد: برنامه مدونی برای جلوگیری از بروز مشکل در پرداخت مطالبات و حقوق کارگران کارخانه روی بندرعباس تدوین شود.

 علی رئوفی افزود: با توجه به اهمیت حفظ اشتغال و تولید این واحد صنعتی، مشکل تامین مواد اولیه کارخانه روی بندرعباس رفع شود.

رئوفی تصریح کرد: از ظرفیت های استانی و ملی برای رفع مشکلات کارخانه روی بندرعباس استفاده شود تا مشکلات پرداخت مطالبات پرسنل و چرخه تولید این واحد به حداقل ممکن برسد.

انتهای پیام