مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت : کاهش مسائل سرویس مدارس و همچنین برنامه ریزی و ساماندهی مطلوب برای سال تحصیلی آینده ، با مشارکت همه دستگاههای مسئول محقق می شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ بیت اللهی در جلسه کارگروه ماده ۱۸(سرویس مدارس) استان هرمزگان اظهار داشت : به استناد ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی حمل و نقل دانش آموزی ، تأمین خودروهای ایاب و ذهاب دانش آموزن در حوزه شهری از طریق شهرداریها و در حوزه روستائی از طریق فرمانداری و بخشداریها می باشد و حفظ سلامتی دانش آموزان باید سرلوحه کار عوامل مسئول سرویس مدارس قرار داشته باشد.

وی افزود : باتوجه به ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی حمل و نقل دانش آموزی، مدیران آموزش و پرورش در شهرستان های استان بدون هماهنگی و تأیید با مسئولین ذیربط، اقدام به ثبت قرار داد با شرکت ها نکنند.

به گفته بیت اللهی، در سال های گذشته مشکلات و مسائلی در سرویس مدارس وجود داشت که نارضایتی والدین و مدیران را به دنبال داشت و اکنون با بهره گیری از تجربیات گذشته و خرد جمعی و نیز مشارکت همه دستگاه های مسئول با حس مسئولیت پذیری مضاعف، در راستای کاهش مسائل سرویس مدارس و همچنین برنامه ریزی و ساماندهی مطلوب برای سال تحصیلی آینده گام برداشته شود.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان به تشکیل کارگروه ماده ۱۸ شهرستانها ومناطق اشاره کرد و ادامه داد: پیگیری تعیین نرخ پیشنهادی سرویس مدارس در کارگروه ماده ۱۸ شهرستانها انجام شده که جهت اظهار نظر و تصویب نهایی به شوراهای اسلامی شهر ارسال شده است.

بیت اللهی گفت: گام بعدی در اجرائی شدن سرویس مدارس، ثبت نام شرکت های حمل و نقل در سامانه سپند و معرفی شرکت های صلاحیت دار می باشد که تا ۲۰ تیرماه سال جاری به انجام خواهد رسید و در ادامه ثبت نام رانندگان در سامانه سپند انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: تلاش می شود روند سرویس مدارس ثبت نام مدارس در سامانه سپند تا اواخر مردادماه ۱۴۰۰ انجام شود و والدین با کمترین دغدغه خاطر در اول شهریور ماه با مراجعه به سامانه سپند، نسبت به انتخاب شرکت سرویس دهنده ایاب و ذهاب دانش آموز خود اقدام نمایند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان تصریح کرد: انجام تمامی امورات مربوط به سرویس مدارس در سامانه سپند مطابق سیاست ها و بخشنامه های ابلاغی از طرف وزارت کشور است که  کوشش شده است دستگاهها و نهادهای مجری حمل ونقل تحت نظارت مقام عالی و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستانها برای اجرای مطلوب و ایمن سرویس مدارس با تأکید برحفظ سلامت دانش آموزان، به آموزش و پرورش کمک کنند.

بیت اللهی، سرویس مدارس را به مثابه مدرسه سیار خواند و بیان داشت: از آنجائی که دانش آموزان وقت زیادی را در سرویس مدارس خصوصا مدارس روستائی به سر می برند، پس اعمال، گفتار، حرکات و رفتار رانندگان در تربیت دانش آموزان میتواند تأثیرگذار باشد، لذا سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری و شرکت ها در انتخاب رانندگان مجرب و متعهد دقت کافی را داشته باشند.