با تولید ۱۴۵۱۵۰ تن تختال در فروردین ماه ، شرکت فولاد هرمزگان به رکورد جدیدی در تولید این محصول دست یافت.به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز  ، تلاشگران فولاد هرمزگان در ادامه موفقیت های خود در سال ۱۳۹۹و عبور از ظرفیت اسمی تولید ، سال جدید را با یک حرکت جهادگونه آغاز کردند و توانستند در فروردین ماه و در سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها رکوردهای متعددی را در تولید ماهیانه تختال و آهن اسفنجی به ثبت برسانند.
سید اصغر مدنی معاون بهره برداری فولاد هرمزگان با اعلام این خبر مهترین رکورد کسب شده در فروردین ماه را تولید ۱۴۵۱۵۰ تن تختال عنوان کرد . رکورد قبلی تولید این محصول در بهمن ماه گذشته و به میزان ۱۴۲۲۷۳ تن به دست آمده بود . در هشت ماه گذشته این ششمین رکورد تولید ماهیانه تختال است که در این شرکت به دست آمده .
مدنی با اعلام سه رکورد دیگر در ناحیه فولاد سازی گفت : ‌در ناحیه فولاد سازی سه رکورد جدید در تعداد ذوب ماهیانه تخلیه شده و تعداد ذوب ماهیانه ریخته گری شده به ثبت رسید.


معاون بهره برداری فولاد هرمزگان جزئیات این رکوردها را اینچنین عنوان کرد :


۱- رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه شده از کوره شماره ۱ به میزان *۶۱۲* ذوب
رکورد قبلی: میزان ۶۰۸ ذوب در دی ماه ۹۹
۲- رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه شده از کوره های قوس الکتریکی به میزان *۱۲۲۳* ذوب
رکورد قبلی: میزان ۱۲۰۷ ذوب در بهمن ماه ۹۹
۳-رکورد ماهیانه تعداد ذوب ریخته گری شده به میزان *۱۲۲۶* ذوب
رکورد قبلی: میزان ۱۲۱۱ ذوب در بهمن ماه ۹۹
مدنی در ادامه خبرهای خوب تولیدی خود از فولاد سازی به احیا رفت و اظهار داشت : کسب رکوردهای شیرین تولید در فولاد سازی خلاصه نشده و احیا مستقیم نیز که برای سال جاری افزایش تولید را جزو اهداف استراتژیک خود قرار داده ، رکورد شکنی کرد. در ناحیه احیا مستقیم فولاد هرمزگان سه رکورد شامل رکورد تولید ماهیانه آهن اسفنجی در مدول A، رکورد تولید ماهیانه آهن اسفنجی در مدول B، و رکورد تولید ماهیانه آهن اسفنجی توسط هر دو مدول به دست آمد.


وی جزئیات رکوردهای کسب شده در ناحیه احیا مستقیم را اینچنین عنوان کرد:


۱-رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی توسط مدول A به میزان *۸۱،۰۴۰* تن
رکورد قبلی: میزان ۸۰،۸۲۹ تن در خرداد ماه ۹۷
۲-رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی توسط مدول B به میزان *۸۰،۵۸۰* تن
رکورد قبلی: میزان ۷۸،۵۰۵ تن در اسفند ماه ۹۹
۳-رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی توسط هر دو مدول به میزان *۱۶۱،۶۲۰* تن
رکورد قبلی: میزان ۱۵۸،۲۴۱ تن در خرداد ماه ۹۷

مهندس مدنی کسب این رکوردها را نشان از عزم و برنامه ریزی شرکت فولاد هرمزگان برای شروعی مقتدرانه در سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها دانست و اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی صحیح بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم .