تعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، با اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش هرمزگان افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، روزبه زابلی پور عنوان کرد: تعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس در بخش ورزش شهروندی شهر با اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان افزایش می یابد.

وی ادامه داد: ورزش شهروندی در فضای مجازی با همکاری آموزش و پرورش استان ارتقا پیدا می کند.

زابلی پور تصریح کرد:  همچنین این سازمان در قالب طرح کوچ آموزش و پرورش استان، نیز همکاری خواهد شد.

وی افزود: در این طرح، وزن و چاقی دانش آموزان با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال وسالم کنترل می شود.

گفتنی است، همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان سبب ارتقا ورزش شهروندی هم چنین  ایجاد انگیزه برای شهروندان خواهد شد.