به دنبال کسب رتبه نخست اتاق بازرگانی بندرعباس در بین اتاق های بازرگانی کشور از سوی موسسه آموزش و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا صفا رییس اتاق بازرگانی بندرعباس از سرکار خانم شیما کریمی مدیر واحد آموزش و امور بین الملل اتاق بازرگانی بندرعباس به پاس زحمات و تلاش های ایشان برای رسیدن به جایگاه فعلی قدردانی کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، در متن این لوح آمده است:

سرکار خانم شیما کریمی

مدیر محترم آموزش و امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس

تلاش خالصانه و صادقانه شما آیینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است، نتیجه بذر تلاش و کوشش شما درخت امیدی است که به بار می نشیند و نویدبخش آینده ای پرنشاط و زیبا است.

سربلندی اتاق بازرگانی بندرعباس مرهون تلاش پرشور، مجدانه و کارآمدی افرادی چون شما می باشد که همه توان، مهارت، تخصص و تعهد خود را برای رسیدن به اهداف این اتاق به کار بسته اید.

 کسب رتبه نخست واحد آموزش اتاق بازرگانی بندرعباس ازسوی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به شما صمیمانه تبریک عرض نموده و بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس خود  را از بذل تلاش های مجدانه سرکار در راه خدمتگزاری خالصانه ابراز نموده و از زحمات و مساعی بی شائبه شما تشکر می نماییم. از درگاه ایزد منان توفیق و عزت پایدار توام با صحت و سلامت و روزگاری خوش همراه با سعادت را برای شما آرزومندم.

محمدرضا صفا

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس