شهردار بندرعباس در مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران،مسائل شهر بندرعباس را مطرح کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مهدی نوبانی با هماهنگی رئیس و اعضای شورای شهر بندرعباس درجلسه کلان شهرهای ایران، با حضور زاکانی و تمام شهرداران کلان شهر برگزار شد، شرکت کرد.

در این جلسه تمام مشکلات و مسائل شهر بندرعباس و دیگر شهرهای حاضر در جلسه مطرح شد و بررسی ظرفیت ها، چالشها و راهکارها برای توسعه متوازن و مفید بیش از پیش کلان شهرها از مهمترین دغدغه های مدیران شهری بود و جمع بندی این جلسه که بسیار مفید و کاربردی بود،  با حضور معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر ارائه شد و مقرر گردید، هر سه ماهه یکبار این جلسات برگزار شود.

شهردار بندرعباس امروز ساعت۱۳ نیز با وزیر کشور احمد وحیدی دیدار می کند و قرار است در این دیدار مشکلات بررسی و راهکاری مناسب برای برطرف نمودن مشکلات ارائه شود.

انتهای پیام