مدیر کل شیلات هرمزگان به همراه معاون آبزی پروری شیلات استان در بازدید از مزارع پرورش میگو شرق بندرعباس گفت: بدون شک آبزی پروری محقق کننده اقتصاد دریا محور، رونق و جهش تولید در هرمزگان است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، در حاشیه این بازدید عبدالرسول دریایی با بیان اینکه خوشبختانه گام های خوبی در سرتاسر استان هرمزگان در راستای توسعه آبزی پروری با محوریت رونق و جهش در تولید برداشته شده است گفت: در صورت حمایت آبزی پروری هرمزگان همچنان ظرفیت رشد ، توسعه و حرکت در مسیر رونق و جهش تولید را دارد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با پیگیری های شیلات استان اقدامات موثری در راستای توسعه آبزی پروری در شرق بندرعباس صورت گرفته است خاطر نشان کرد: حدود چهار هزار و ۹۰۰ هکتار در این منطقه در حال احداث است که با بهره برداری از این میزان بالغ بر دوهزار و ۱۰۰ نفر در این مزارع به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

مدیر کل شیلات هرمزگان اظهار کرد: در مجموع در صورت بهره برداری از کل اراضی شرق بندرعباس بیش از ۳۰ هزار تن به تولید میگوی پرورشی استان اضافه خواهد شد و نزدیک به ۳۷۵۰نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد نمود.

درادامه به  منظور برسی مشکلات کانالهای آبرسان ، زهکشها ، تجهیزات،مشکلات سرمایه گذارن  و … از مجتمع های پروش میگو شرق بندرعباس بازدید به عمل آمد و ضمن ارائه راهکار ها و پیشنهادات لازم به توسعه ظرفیت ها و تداوم حرکت در مسیر جهش تولید تاکید شد.

  • نویسنده : کاظم محمدیان مصمم