سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: باید با چابک سازی و حذف فرآیندهای اضافی زمینه را برای توانمندسازی زنجیره اقتصادی در تمام بخش های جزیره متناسب با ظرفیت های موجود فراهم نمود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، افشار فتح الهی در دیدار با معاون اقتصادی و مدیران این معاونت، اظهار کرد: ایجاد توسعه اقتصادی متوازن و پایدار در جزیره ماموریت اصلی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان است.

فتح الهی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی فراوان موجود در جزیره قشم، تصریح کرد: باید با هدف گذاری و برنامه ریزی صحیح، زمینه برای حضور سرمایه گذاران فراهم کرده و این منطقه برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی آماده شود.

وی افزود: وجود محرومیت در بخش هایی از جزیره، باعث شرمندگی ما در مقابل مردم است و باید با تمام توان رو در مسیر توسعه همه جانبه اقتصادی جزیره و بهره مندی مردم فعالیت کنیم.

به گفته فتح الهی؛ معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم ارتباط مستقیم و نزدیکی با مردم در مسیر پیشرفت جزیره دارد و باید شاهد رشد اقتصادی با سیاست گذاری های این معاونت در جزیره باشیم

وی بر لزوم برنامه ریزی جهت توسعه پایدار و متوازن قشم با استفاده از ظرفیت های خدادادی تاکید کرد و گفت: اگر معاونت اقتصادی عملکرد شفاف و خوبی داشته باشد، نشان دهنده حرکت مثبت مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم است.

فتح الهی با اشاره به ظرفیت های خوب اقتصادی موجود در بندر شهید رجایی، بیان کرد: باید با برنامه ریزی از ظرفیت اراضی سازمان منطقه آزاد قشم در بندر شهید رجایی بیش از پیش در حوزه منابع درآمدی بهره مند شد.

وی در ادامه به اداره ثبت شرکت ها، جهت بررسی شرکت هایی که وجود خارجی و فعالیت رسمی و دفتر فعال در جزیره ندارند جهت ساماندهی و شناسایی و ابطال مجوزهای شرکت های صوری دستورات ویژه ای صادر کرد.

فتح الهی تصریح کرد: در حوزه صنعت نیز نیازمند فعالیت هدفمند بیشتری هستیم و بتوانیم با رفع موانع تولید و حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان شرایط صنعتی جزیره را با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود بهبود ببخشیم.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم حوزه صنایع دریامحور و بویژه شیلات و پروش آبزیان را دارای اهمیت ویژه دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه پرورش میگو باید به سمت حمایت از واحدهای متراکم و فوق متراکم حرکت کنیم و با توجه ملاحظات زیست محیطی فعالیت ها را انجام دهیم.

فتح الهی در ادامه تصریح کرد: تهیه و تدوین بسته های اقتصادی و سرمایه گذاری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه برای معرفی و جذب سرمایه گذاران واقعی و اطلاع رسانی به صورت واقعی و قابل اعتماد یکی از اولویت های سازمان منطقه آزاد قشم است.

وی در پایان گفت: تولید ثروت، توسعه صادرات، اشتغالزایی و ایجاد توسعه متوازن و پایدار مهمترین اهداف تشکیل مناطق آزاد بوده و ما در سازمان منطقه آزاد قشم با حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع حضور آنها، این هدف ها را دنبال کنیم.

انتهای پیام