جلسه هم اندیشی درخصوص پیشگیری و کنترل  بیماریهای منتقله از پشه مهاجم ائدس درمرکز بهداشت استان هرمزگان برگزار شد .

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،جلسه هم اندیشی درخصوص پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از پشه مهاجم آئدس با حضوررئیسی مدیر برنامه مبارزه با بیماریهای منتقله توسط ناقلین به همراه میراولیایی کارشناس مسوول برنامه مدیریت آئدس های مهاجم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، میترا توحیدی رئیس گروه مشارکت های اجتماعی و مهردادضرابی رئیس اداره کنترل ناقلین و عوامل بیولوژیک مرکزسلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمرکزبهداشت استان برگزارشد.

دکتر حسین پور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : تهیه نقشه نقاط پرخطر استان و انجام مراقبت درشعاع ۵۰۰متری کلیه مبادی ورودی های استان و اقدامات تشدید یافته حشره شناسی درکل شهربندرعباس درمحله های مختلف باهدف صید بیشتر صورت گرفته است .

میراولیایی ،مدیر برنامه مدیریت بیماریهای منتقله توسط آئدس گفت:پشه آئدس مهاجم می تواند بیماری های تب دانگ را انتقال دهد لذا باید بیماریهای ناشی از این پشه را جدی گرفت. انجام مراقبت صحیح حشره شناسی می تواند درصورت ورود پشه ناقل باعث کشف سریع بیماری شود بنابراین مراقبت تلفیقی انسانی و حشره شناسی به موازات همدیگرباید اجراشود.

مهردادضرابی ،رئیس اداره کنترل ناقلین و عوامل بیولوژیک مرکزسلامت محیط کاروزارت بهداشت گفت: باتوجه به اینکه محل زندگی این پشه در میان زباله ها و لاستیک های بلااستفاده و فرسوده و آبهای راکد است، می طلبد شهرداری ها وسایرمتولیان اقدامات لازم دراین زمینه را انجام دهند لذا دراین راستا ازتمامی ظرفیت ها و همکاری بین بخشی دیگر ارگان ها استفاده کرد.

رئیس گروه مشارکت های اجتماعی وزارت بهداشت گفت :کمپینی با حضور تمامی شرکای برنامه جهت کنترل شیوع انتشار پشه آئدس با استفاده از دورویکرد جلب مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی و بامدیریت محله محور انجام شود

میترا توحیدی افزود:در این برنامه می توان از ظرفیت رابطین سلامت محله و سفیران سلامت و رابطین ادارات که نقش مهمی دراجرای بسیاری از برنامه های بهداشتی دارند استفاده کرد.

در این جلسه مدیرگروه سلامت محیط کار و مدیرگروه آموزش وسلامت و مدیر گروه مبارزه بابیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اقدامات وفعالیتهای صورت گرفته در خصوص پیشگیری و کنترل ازشیوع پشه آئدس را ارائه کردند.

دکتر فاطمه نوروزیان مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی به همراه کارشناسان دبیرخانه سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مدیران و گروه های فنی این حوزه دراین جلسه شرکت داشتند.

انتهای پیام