مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت : با توجه به ارزیابی سالانه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس شاخص های تعیین شده ، هرمزگان رتبه برتر کشور را بدست آورد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ ایرج بیت اللهی اظهار داشت : آموزش و پرورش استان هرمزگان مطابق شاخص های تعیین شده که به صورت سالانه توسط سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ارزیابی می شود ، توانست رتبه برتر کشور را از آن خود کند.

وی افزود : برنامه ریزی جهت جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل و افزایش پوشش تحصیلی ، برگزاری دوره های دانش افزایی برای همکاران حوزه آموزش از راه دور ، اجرای برنامه طرح نظارت جامع (همتا) ، از جمله شاخص های ارزیابی عملکرد حوزه آموزش از راه دور می باشد که به صورت سالیانه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بیت اللهی ادامه داد : توسعه مدارس آموزش الکترونیکی ، استفاده از فناوری های نوین ، استفاده از ظرفیت شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی استان و استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی موسسان استان از دیگر شاخص های تعیین شده در این ارزیابی می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان اضافه کرد : بدون تردید این موفقیت بدست آمده نتیجه زحمات خستگی ناپذیر و تلاش های بدون وقفه و خلاقیت همکاران و کارشناسان مشارکت ها ، حوزه آموزش از راه دور ، موسسین و مدیران تلاشگر و توانمند مدارس آموزش از راه دور استان می‌باشد.