در احکامی از سوی مهندس عبدی مدیرعامل شرکت توزی نیروی برق استان هرمزگان، مدیران جدید دفتر نظارت بر بهره برداری و دفتر طراحی و مهندسی معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، در این احکام فرشید دانشور به عنوان مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری و اسماعیل طاهری به عنوان مدیر دفتر طراحی و مهندسی منصوب شدند.

طاهری پیش از این مدیر دفتر نظارت بره بهره برداری بود. دانشور نیز قبل از آن مدیریت دفتر برنامه ریزی فنی را برعهده داشت.