هرمزگان واگذاری نیروگاه ایسین هرمزگان با استفاده از ظرفیت بند "ط" تبصره ۱۵ قانون بودجه امسال و پس از اخذ مجوزات قانونی برای تبدیل واحدهای گازی این نیروگاه به سیکل‌ترکیبی و تکمیل بخش‌های نیمه‌تمام این پروژه در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون واگذاری نیروگاه ایسین، طی اطلاعیه‌ای تاکید کرده است که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، منابع حاصل از واگذاری این نیروگاه صرف تکمیل زیر ساخت‌های برق و توسعه صنعتی استان هرمزگان خواهد شد.

در راستای سیاست‌های کلی وزارت نیرو مبنی بر افرایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی از طریق سیکل‌ترکیبی کردن نیروگاه‌های گازی، شرکت برق حرارتی توجه ویژه‌ای به تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل‌ترکیبی داشته است.

با توجه به محدود بودن منابع مالی دولت جهت تکمیل این طرح‌ها و همچنین با توجه به محدودیت‌های تامین سوخت و به منظور حل مشکل ناترازی صنعت برق، بهره‌گیری از جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه جهت این مهم در دستور کار قرار داشته است.

از جمله این طرح‌ها نیروگاه نیمه‌تمام سیکل‌ترکیبی ایسین بوده که واحدهای گازی آن طی سال ۱۳۹۳ مورد بهره‌برداری قرار گرفته ولی به دلیل محدودیت منابع مالی دولت واحدهای بخار آن احداث نشده است.

با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در طی چند سال اخیر برای تامین سوخت گاز نیروگاه‌های کشور در فصول سرد سال به وجود آمده است، تبدیل واحدهای گازی نیروگاهی به سیکل‌ترکیبی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است؛ به طوری که احداث دو واحد بخار نیروگاه ایسین به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات موجب خواهد شد تا سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفه‌جویی شده و راندمان این مجموعه افزایش قابل توجهی پیدا کند.

بدین منظور شرکت برق حرارتی با استفاده از ظرفیت بند “ط” تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب مجلس شورای اسلامی و بعد از اخذ مجوزات قانونی و از طریق مزایده تصمیم به واگذاری و تکمیل نیروگاه سیکل‌ترکیبی ایسین توسط منابع بخش خصوصی کرده است و با توجه به اینکه این مجموعه جزو نیروگاه‌های بدون مشکل و با ضریب آمادگی بالا است، بخش خصوصی تمایل بیشتری برای در اختیار گرفتن و تکمیل این نیروگاه دارد.

شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در بخش پایانی این اطلاعیه خاطرنشان کرده است که واگذاری این نیروگاه تکلیف قانونی بوده و شرکت برق حرارتی موظف به اجرای قانون است و اعتراض عده‌ای برای واگذاری نیروگاه ایسین جای تعجب دارد؛ در این میان اگر شخصی مدارک و مستنداتی مبنی بر وجود فساد در انتقال این نیروگاه در اختیار دارد آن را به مراجع نظارتی تحویل دهد.

انتهای پیام