معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: چاه‌های موجود در یک دشت از سفره مشترک تغذیه می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، عبدالحمید کمالی اظهار کرد: منابع آب زیر زمینی در یک دشت به صورت سفره‌ای مشترک شکل می‌گیرند و هر حلقه چاه موجود در دشت از این سفره تغذیه می‌کنند.

کمالی با ذکر این نکته که تمام چاه‌های یک دشت از سفره‌های مشتک آب برداشت می‌کنند، عنوان کرد: اگر تعداد چاه‌های موجود در یک دشت افزایش پیدا کند یا برداشت بی‌رویه از چاه‌ها انجام شود، حجم سفره آب زیر زمینی مشترک کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه آن حجم آب تمام چاه‌های موجود در دشت کم می‌شود و یا خشک می‌شوند

وی با بیان اینکه امکان دارد چاه فردی که الگوی مصرف را به درستی رعایت می‌کند به خاطر عدم رعایت قوانین توسط فرد دیگری خشک شود، تصریح کرد: شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان به دلیل اهمیت موضوع چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ شرعی، از اضاف برداشت و برداشت‌های غیر مجاز جلوگیری می‌کند.

کمالی با اشاره به موضوع حریم چاه، ادامه داد: حریم چاه‌ها فاصله‌ای است که در آن اگر چاه دیگری حفر شود، با وزن بیشتری روی چاه‌های هم‌جوار تاثیر منفی خواهد گذاشت به همین جهت رعایت حریم چاه‌ها یکی از موضوعات مهمی است که باید بدان توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: در چاه‌های تامین کننده آب شرب، حریم کیفی به لحاظ حفظ چاه در برابر ورود هرگونه باکتری، مواد آلوده کننده و مواد صنعتی تعریف می‌شود

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان اظهار کرد: حریم چاه‌ها بسته به نوع رسوب، میزان برداشت مجاز و جهت حرکت آب زیرزمینی و سایر مشخصات آب زیر زمینی محاسبه و تعیین می‌شود.

کمالی گفت: حریم کمی فاصله‌ای حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ متر دور تا دور چاه است و حریم کیفی از ۵۰۰ تا ۲ هزار متر بر اساس محاسبات تعیین می‌شود.

انتهای پیام