مسؤل طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سفر خود به استان هرمزگان، طی نشستی با فعالین اقتصادی از اجرای طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، احمد تشکینی در این نشست گفت:  برنامه آمایش صنعتی از مهمترین برنامه های وزارت صمت است که در این برنامه به دنبال تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی برای تمام استان ها به تفکیک شهرستان ها هستیم.

تشکینی، ۲ سرفصل اصلی برای این برنامه مطرح کرد و افزود: طبق این برنامه پتانسیل ها و ظرفیتهای حوزه صنعت، معدن و بازرگانی داخلی و تجارت خارجی موجود در هر استان به تفکیک شهرستانها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: براساس پتانسیل ها و ظرفیتهای بررسی شده، برای ۳ الی ۴ سال پیش، پروژه ها و طرح های اولویت دار برای هر استان و شهرستان مشخص می شود.

تشکینی مطرح کرد: طرح های نیمه تمام  بالای ۶۰ درصد، واحدهای فعالی که امکان توسعه دارند، فعالیتهایی که پتانسیل آن به منظور ایجاد فعالیتهای جدید وجود دارد، احیاء معادن راکدو توسعه زیرساختها و شهرکهای صنعتی طبق پروژه ها و طرح های اولویت دار به مرحله بهره برداری رسانده می شوند.

وی اعلام کرد: تا پایان سال جاری نسخه اولیه برنامه اجرایی و عملیاتی تمام استانها به تفکیک شهرستانها آماده ارائه خواهد بود.

تشکینی بیان داشت:  مکاتباتی با تمام استانهای صمت در راستای تشکیل کمیته انجام شده است که در این کمیته چارچوب اولیه مورد بازبینی قرار گرفته و پس از نهایی شدن جهت اجرای برنامه عملیاتی اقدام خواهد شد.

انتهای پیام