معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای با رویکرد مهارت آموزی و اشتغال جوانان در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، علی رئوفی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان هرمزگان با اشاره به جوانی جمعیت استان هرمزگان، عنوان کرد: هرمزگان، دومین استان جوان کشور است و جوانی جمعیت هرمزگان فرصت بالقوه مناسبی برای توسعه آن در بخش های مختلف است.

 رئوفی ، افزود: در کنار فرصت هایی که جوانی جمعیت دارد، ضروری است تدابیر لازم برای اشتغال جمعیت جوان اتخاذ شود.

 وی گفت: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای برای ورود جوانان به بازار کار با رویکرد مهارت و حرفه آموزی فنی دنبال شود تا منتج به اشتغال جوانان در هرمزگان شود.

 رئوفی تصریح کرد: صنایع مستقر در هرمزگان، زمینه را برای اشتغال نیروهای کار آموزش دیده و با مهارت استان فراهم کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: اشتغال جوانان می تواند زمینه ساز ازدواج آنها، کمک به افزایش جمعیت و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه شود.

انتهای پیام