رییس اتاق بازرگانی بندرعباس، طی حکمی حمیدرضا نعمت زاده را به عنوان مدیر امور فنی و مهندسی ساختمان جدید الاحداث اتاق بازرگانی بندرعباس منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، متن حکم بدین شرح است:

برادر ارجمند حمیدرضا نعمت زاده

با سلام

احتراما؛ با توجه به تجارت و شایستگی شما در پیشبرد امور محوله به ویژه در بخش ساختمان بدین وسیله شما را به عنوان مدیر امور فنی و مهندسی ساختمان جدید الاحداث اتاق بازرگانی بندرعباس منصوب می نمایم و کلیه امورات اجرایی و مالی اینجانب در بخش ساختمان به شما تفویض اختیار می گردد.

امید است در پرتو عنایت حق همواره در کلیه شئونات و همچنین انجام امور محوله همچون شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی موفق و موید باشید.

محمدرضا صفا

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس